Få et gratis uforpligtende tilbud: +45 5099 4145

Hvad gør man ved vandskade?

Er du blevet ramt af en vandskade?

Vandskader kan gøre betydelig skade på dit indbo

En vandskade kan gøre betydelig skade på hele din bolig, hvis det ikke håndteres i tide. Ofte kan vandskaden være opstået inde bag dine vægge eller andre steder, hvor det ikke er tydeligt. I så fald kan det være svært at opdage, før den værste del af skaden er sket. Hvis vandet fosser eller drypper ud af røret over længere tid, kan det gøre stor skade på din bolig. hvor en mere omfattende istandsættelse af ejendommen kan være nødvendig. Når du først opdager skaden, bør du derfor håndtere det og tilkalde hjælp omgående. I det følgende kan du læse mere om vandskader, og hvordan du kan forebygge de mest alvorlige skader på dit indbo. 

Én vandskade bliver ofte til flere

Når først uheldet er ude én gang, peger det ofte på et dybereliggende problem. Det kan for eksempel være, at hele bebyggelsen er udstyret med gamle vandrør, hvor risikoen for gentagne vandskader er større. Er man først blevet ramt én gang og har været nødsaget til at foretage en istandsættelse, kan man derfor med fordel komme yderligere vandskader i forkøbet. 

Der er en udløbsdato på vandrør, og hvis de ikke udskiftes, kan det resultere i utætheder og eventuelle vandskader. Hvis uheldet endnu ikke har været ude, og bor du i en ældre bolig, hvor du er i tvivl om rørenes tilstand, så kan du med fordel få undersøgt dine vandrør. Selvom dine rør kan se tilforladelige ud på ydersiden, kan tilfældet være noget helt andet på rørets inderside. En forebyggende udskiftning kan derfor være en god idé. 

Selvom forældede eller utætte rør ofte er en stor synder, er det ikke den eneste årsag til vandskader. Utætheder i taget, der ikke opdages, før skaden er sket og skybrud står også for en pæn andel af vandskader. Uagtet din situation er det vigtigt, at du kontakter en professionel. Vand- og fugtskader kan nemlig hurtigt resultere i udvikling af skimmelsvamp, som kan være skadelig for dit og din families helbred.

Ved renovering af rør er det vigtigt, at du tager kontakt til en autoriseret VVS-installatør, der undersøger og udskifter rørene.

 Hvordan forebygger man yderligere vandskade?

Hvis du ved, at voldsomt regnvejr eller skybrud er på vej, kan du med fordel undersøge din bolig på forhånd for at se, om der er nogle fejl eller problemer. Som et forebyggende middel mod vandskader fra rør kan du få indbygget en vandalarm på din vandmåler. Alarmen aktiveres, når den registrerer vandspild fra rør, haner og lignende. Der er mange typer vandalarmer. Nogle virker som en røgalarm, mens andre kan notificere dig på telefonen og slukke for vandet, hvis du ikke er hjemme. Nogle kan du installere selv, mens andre skal monteres af en VVS-installatør.

Hvad dækker forsikringen over?

Har du en husforsikring, kan du som udgangspunkt forvente, at den dækker de fleste skader, der skal udbedres. Det gælder bl.a. reparation og renovering af rørsystemer, maling og istandsættelse af indbo. Det er værd at bemærke, at forsikringen ofte kun dækker dén væg, der er direkte berørt af vandskaden. Derfor skal du selv hæfte for yderligere udseendemæssigt arbejde som følge af skaden.

Når du har opdaget problemet og tilkaldt professionel hjælp, bør du derfor anmelde skaden til dit forsikringsselskab hurtigst muligt. Du kan dermed sikre dig, at din forsikring faktisk dækker problemet. Forsikringernes dækninger varierer nemlig fra aftale til aftale, og så afhænger det også af, om du har en udvidet dækning af rørskader som del af din husforsikring. 

Er du ramt af en akut vandskade?

Det er vigtigt at tage hånd om en vandskade så hurtigt som muligt. Du kan kontakte HN VVS Teknik, hvis du har brug for hjælp. Vi har erfaring med mange VVS-services, herunder renovering og udskiftning af rør. Vi er autoriserede VVS-installatører, så vi kan også installere din vandalarm. Hvis skaden er sket på et ubelejligt tidspunkt, kan du kontakte os på vores døgnvagt.

 

HN VVS

Bregneholmen 5
2630 Taastrup

CVR: 40023798

Følg os

×
Ring op
Skriv