Få et gratis uforpligtende tilbud: +45 5099 4145

Stoppet toilet

Har du toiletproblemer?

Der kan ofte forekomme tilfælde, hvor du oplever et stoppet toilet, et toilet der løber eller andre toiletproblemer. Ofte kan du løse det selv.

Når toilettet løber 

Et løbende toilet er ét af de mest hyppigt forekommende toiletproblemer. Et toilet, der larmer, kan ikke blot være højt og larmende, men hvis man ikke tager hånd om problemet, kan det hurtigt løbe op i en høj vandregning. Hvis blot toilettet løber en smule, spildes der omtrent 275 liter vand i døgnet, som over et år kan lægge yderligere 7.000 kr. til dit vandforbrug. 

Derfor er der god grund til at komme problemet til livs. Før problemet kan afhjælpes, må årsagen til problemet findes. Inden du undersøger roden til problemet, skal vandtilførslen lukkes, og hvis vandet stadig løber, er det sandsynligvis udløbsventilen, den er gal med. Hvis toilettet stopper med at løbe, umiddelbart efter du har slukket vandtilførslen, er det sandsynligvis indløbsventilen, der er synderen. En sidste mulighed er, at toilettet og navnlig cisternen er kalket til, hvilket også kan få toilettet til at løbe.

Alt efter hvilket problem, du identificerer, er der forskellige løsninger på problemet. 

Indløbsventil 

Ved problemer med indløbsventilen er det en god idé at tømme cisternen for vand. Enten skal ventilen renses eller udskiftes. Hvis ventilen er defekt, er det ofte gummipakningen, der er utæt, og derfor bør man med fordel udskifte det. Ellers kan du blot rense ventilen og montere den igen. 

Udløbsventilen 

Bundudløbet skal løsnes fra resten af toilettet ved at løsne låseringen i bunden af afløbet. Løft herefter bundventilen op, hvor den gamle bundpakning på udløbsventilen afmonteres og montér derefter den nye. Ventilen sættes tilbage og fastgør den igen. 

Tilkalkning 

En tilkalket cisterne kan betyde, at toilettet ikke fungerer korrekt og derfor løber. Som en midlertidig løsning kan du bange hårdt på siden af cisternen, hvilket kan løsne dele af tilkalkningen af dit toilet. Som en langsigtet løsning kan du benytte kalkfjerner. Du skal først have adgang til indersiden af cisternen. På fritstående toilettet kan du låget løsnes under skylleknappen, og på indbyggede cisterne kan du ofte få adgang gennem panelet med skylleknappen på væggen. Det er vigtigt, at du bruger en velegnet type afkalkningsmiddel. Derfor bør du læse brugsanvisningen, der fremgår på flasken, og at du sikrer dig, at dit toilet kan tåle den type afkalkningsmiddel, du benytter dig af. 

Hvis toilettet er stoppet 

Når man oplever, at toilettet pludselig ikke vil virke som vanligt, så er det aldrig en rar situation. Der er adskillige mulige årsager til og symptomer på, at toilettet er stoppet. Vi toilettet ikke skylle ordentligt ud, står vandet højt i kummen efter skyl, eller løber vandet ud af toilettet? Så kunne det tyde på, at dit toilet er stoppet. 
 
Hvad må skylles ud i toilettet? 

Det, du skyller ud, kan på både kortere og længere sigt have en indvirkning på, at dit toilet stoppes. Skyl derfor kun opløseligt toiletpapir ud i toilettet. Mange fristes til at skylle vatpinde, bleer, køkkenrulle og andet papir ud, selvom toilettet ikke er egnet til at skylle den slags ud. 

Hvordan fixer man et stoppet toilet? 

Er du ramt af et stoppet toilet, er der måder, du kan afhjælpe problemet på: 

  • Hæld kogende vand i din toiletkumme gentagne gange. Det kan løsne det tilstoppede papir. Forsøg evt. at hælde 1 dl opvaskemiddel sammen med det kogende vand. 
  • Tag gummihandsker på og forsøg at fjerne det tilstoppede materiale. 
  • Brug en toiletsvupper, og læg kræfter i tryggene. 

Kontakt en VVS’er  

Det er desværre ikke sikkert, at ovenstående løsninger er gældende for dit problem. Har du givet det et forsøg, uden problemet er løst, kan du kontakte en VVS’er. Hos HN VVS Teknik har vi de rette værktøjer og den nødvendige ekspertise til at løse dine VVS-problemer. Dine problemer kan også være et resultat af, at dit toilet simpelthen bare er for gammelt. I så fald kan køb af nyt toilet være en god løsning. 

HN VVS

Bregneholmen 5
2630 Taastrup

CVR: 40023798

Følg os

×
Ring op
Skriv